Rečnik srpskih reči i izraza

kondicionalan

kondicionalan - značenje

  • uslovan, popgodbeni; gramatički: kondicionalna ili pogodbena rečenica ona koja kazuje pogodbu ili uslov pod kojim se vrši ili bi se vršila radnja glavne rečenice, napr.. Pomogao bih ti ka (ako) bih mogao.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja