Rečnik srpskih reči i izraza

konvent

konvent - značenje

  • sastanak, zbor skupština, sabor (naročito kaluđerski); manastir, samostan; Konvent 1792 u Francuskoj sazvana Ustavotvorna skupština Convention nationale.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja