Rečnik srpskih reči i izraza

kota

kota - značenje

  • [fr. cote)] 1. razrez, deo, udeo (koji neko treba da plati); kvota; slovo cifra, broj (za oznaku akta i sl.); kursna lista (na berzi).
  • [fr. côte)] 2. na geografskim kartama: visinska tačka (označava apsolutnu ili nadmorsku visinu); brežuljak, vis, kosa; morska obala, pribrežje, primorje.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja