Rečnik srpskih reči i izraza

kreatin

kreatin - značenje

  • hemijski: glavni sastojak mesa, krvi, mozga itd. u kičmenjaka.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja