Rečnik srpskih reči i izraza

krištogame

krištogame - značenje

  • pl. bot. proste biljke bez cveta, koje mesto mnogoćelijskog seemena sa zametkom (klicom) imaju jednoćelijsku sporu, bez klice, kojom se množe, bescvetnice, biljke sa nevidljivim ili skrivenim spolnim orgaima (XXIV i poslednja klasa u Lineovu sistemu).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja