Rečnik srpskih reči i izraza

krup

krup - značenje

  • [eng. croup, n. Kropf] 1. medicinski: zapaljenje grkljana i dušnika, veoma teška bolest, naročito kod dece od dve godine do pet godina, kod koje bolesnik izgleda kao zadavljen, zadavica, gušter.
  • [fr. cronpe] 2. sapi kod konja.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja