Rečnik srpskih reči i izraza

kurs

kurs - značenje

  • [l. cursus tok, fr. cours] tok, putanja, pravac (napr. broda); opticaj jedne vrste novca; bezranska cena pojedinih vrsta novca,menica, državnih hartija, akcija i sl.; tečaj, niz predavanja, časova nekog predmeta (napr. kurs ruskog jezika, stenografije itd.) udžbenik.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja