Rečnik srpskih reči i izraza

kvadratni

kvadratni - značenje

  • četvorouglast, četvrtast; kvadratni broj matematiči: druga potencija, tj. proizvod koji se dobija kad se jedan broj pomnoži samim soboj; kvadratni koren matematički: broj koji je "osnova" jednog kvadratnog broja. napr. 5 je kvadratni koren od 25 (V25=5); kvadratni kristalni sistem v. tetragonalni kristalni sistem; kvadratni metar v. od kvadrat.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja