Rečnik srpskih reči i izraza

kvinta

kvinta - značenje

  • [l. quinta] peti razred jedne škole; muz. alt-violina; E žica na violini; peti ton od osnovnog tona koji u sekundi izvrši 3/2 puta toliko treptaja koliko izvrši osnovni ton (zvana još dominanta); u mačevanju: peti način zadavanja udarca; u piketu:* peta po redu karta iste boje.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja