Rečnik srpskih reči i izraza

laburizam

laburizam - značenje

  • Društveno-ekonomska doktrina savremenog engleskog radničkog pokreta (eng.)