Rečnik srpskih reči i izraza

laicizirati

laicizirati - značenje

  • Predati, predavati u ruke svetovnjaka, činiti, učiniti svetovnim;
  • Napustiti, napuštati sveštenički čin;
  • Dobiti, dobijati svetovni karakter (grč.)