Rečnik srpskih reči i izraza

lajtmotiv

lajtmotiv - značenje

  • pobuda u radu, misao vodilja; muz. u novijim operskim kompozicijama, naročito kod Riharda Vagnera: određena muzička tema kojoj je cilj da karakterizuje nekog junaka ili neki događaj, i koja se uvek ponavlja pri pojavljivanju na pozornici toga junaka i pri sećanju na taj događaj.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja