Rečnik srpskih reči i izraza

lakmus

lakmus - značenje

  • plava bojena materija koja se dobiva iz raznih vrsta lišajeva, naročito od Lecanora tartarea i Roccella tinctoria; upotrebljavaju je hemičari, bilo u vodenastom rastvoru (lakmusova tinktura), ili kao hartiju obojenu tim rastvorom (lakmusova hartija), za raspoznavanje kiselina i baza, pošto ona u kiselinama pocrveni, a u bazama ponovo poplavi.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja