Rečnik srpskih reči i izraza

lakoliti

lakoliti - značenje

  • pl. geol. mase kristalastih stena zasvođenog oblika i većeg ili manjeg obima, katkada više kilometara široke, postaju kad se magma utisne među slojeve taložnih stena, razdvoji ih i u njima očvrsne u vidu žične stene. Kod nas: Kopaonik.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja