Rečnik srpskih reči i izraza

lakrima

lakrima - značenje

  • suza; lakrime Hristi (l. lacrimae Christi) "Hristove suze", vrsta otvorenocrvenog, veoma finog i skupocenog vinaod grožđa "lakrima", koje uspeva u Italiji, na podnožju Vezuva.