Rečnik srpskih reči i izraza

laktein

laktein - značenje

  • kajmaku slična masa koja se dobiva isparavanjem mleka.