Rečnik srpskih reči i izraza

laktifugijum

laktifugijum - značenje

  • medicinski: sprava za crpenje mleka pumpom.