Rečnik srpskih reči i izraza

lakunar

lakunar - značenje

  • arhitektonski: tavanica sa izdubenim kockastim poljima, bojadisanim ili sa ukrasima od zlata i slonove kosti.