Rečnik srpskih reči i izraza

lamarkizam

lamarkizam - značenje

  • učenje fr. prirodnjaka Žana Lamarka (1744-1829), po kome upotrebljavanje ili neupotrebljavanje pojedinih organa ima uticaja na preobražavanje same vrste organskih bića, a stečene osobine postaju nasledne, i po kome ćiva bića imaju sposobnost da se prilagođavaju okolini u kojoj žive (u neolamarkizmu pitanje nasleđivanja stečenih osobina je sporno).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja