Rečnik srpskih reči i izraza

lansirati

lansirati - značenje

  • hitnuti, hitati, baciti, bacati;dobaciti pitanje (ili: slutnju, sumnju, predlog); uvesti (ili: uvoditi) u svet (ili: u društvo, u modu); dati (ili: davati) maha čemu; vešto, ali ne zvanično, pustiti u javnost glas, vest, saopštenje, predlog; lansirati brod spustiti brod u vodu; brzo plesati; sa psima ići po tragu divljači dok se ne ulovi.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja