Rečnik srpskih reči i izraza

lapsus

lapsus - značenje

  • greška, ogreška, omaška; pad, padanje, opadanje, propadanje; lapsus bonorum (l. lapsus bonorum) pravno: opadanje, propadanje imanja; lapsus kalami (l. lapsus calami) greška (ili:omaška) učinjena pri pisanju; lapsus lingve (l. lapsus linguae) pogreška (ili:omaška) napravljena u govoru; lapsus memorije (l. lapsus memoriae) greška u pamćenju; lapsus palpebre* (l. lapsus palpebrae) medicinski: mana u očnom kapku.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja