Rečnik srpskih reči i izraza

larpurlartizam

larpurlartizam - značenje

  • v. l`ar put l`ar.