Rečnik srpskih reči i izraza

larvalan

larvalan - značenje

  • zool. koji pripada larvi , larvin; larvalni organi organi koje neka životinja ima samo dok je larva, a koji se docnije, kad se razvije, gube.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja