Rečnik srpskih reči i izraza

lateralan

lateralan - značenje

  • bočni, pobočni sa strane, sporedni; lateralni naslednici naslednici iz pobočne linije; lateralno srodstvo srodstvo po pobočnoj (ili: sporednoj) liniji.