Rečnik srpskih reči i izraza

Lateran

Lateran - značenje

  • palata u Rimu u kojoj su pape stanovale do progonstva u Avinjon, od 1843 u njoj se nalazi čuveni muzej za paganske i hrišćanske starine; do nje je crkva sv. Jovana, u kojoj su održavani ekumenski, tj. zv. lateranski crkveni sabori (sinodi).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja