Rečnik srpskih reči i izraza

Latifa

Latifa - značenje

  • Američka crnoputa punačka glumica.