Rečnik srpskih reči i izraza

latinofobija

latinofobija - značenje

  • 1. strah od Latina i njihovog uticaja, naročito od agresivnosti rimokatoličke crkve; 2. mržnja na Latine, up. Latini 2.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja