Rečnik srpskih reči i izraza

latun

latun - značenje

  • strana lista; zbir (ili: iznos) računa napisanog na jednoj strani računske knjige; latus per se (l. latus per se) strana ili iznos računa za sebe, tj. iznos pojedinih strana,kadajedna strana sadrži samo jednu stavku ili partiju; ad latus (l. ad latus) prirodan kao poomoćnik, kao savetnik i sl.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja