Rečnik srpskih reči i izraza

laudanum

laudanum - značenje

  • ranije: svako sredstvo za umirivanje živaca i uspavljivanje; danas: prosta alkoholna tinkutura opijuma, opijum, napitak za usavljivanje.