Rečnik srpskih reči i izraza

laudemijum

laudemijum - značenje

  • dažbina koja se davala vlasniku lena za ustupljeno iskorišćavanje lena.