Rečnik srpskih reči i izraza

lazaret

lazaret - značenje

  • prvobitno, u Sred. veku: dom za gubavce kod Jerusalima, posvećen sv. Lazaru; docnije: bolnica, naročito vojna bolnica; karantin.