Rečnik srpskih reči i izraza

ledi-lajk

ledi-lajk - značenje

  • ono što odgovara jednoj otmenoj gospođi, što je u skladu sa položajem jedne ledi.