Rečnik srpskih reči i izraza

legalan

legalan - značenje

  • zakonski, zakonit, zakonom dozvoljen, pravni, pravovaljan; legali modo (l.legali modo) zakonski, o zakonu, putem zakona; legalis medicina (l. legalis medicina) sudska medicina.