Rečnik srpskih reči i izraza

legat

legat - značenje

  • [l. legatum] 1. zaveštanje, ostavljanje u nasledstvo jednog dela ostavštine nekom licu koje inače ne bi, po zakkonu, imalo prava na nasledstvo.
  • [l. legatus] 2. kod starih Rimljana: podvojvoda koji je zapovedao jednim krilom vojske u ratu; najviše pomoćnik namesnika neke pokrajine; namesnik carske pokrajine; u novije doba: papin izaslanik ili stalni pretstavnik u nekoj državi; legatus a latere ili de latere (l. legatus a latere, de latere) papin poslanik prvog reda, kardinal-poslanik; opunomoćenik Svete stolice u stvarima duhovnog suda za jednu veću oblast.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja