Rečnik srpskih reči i izraza

legenda

legenda - značenje

  • 1. ono što treba čitati; 2. u Sred. veku: naslov knjige koja je sadržavala štiva koja su se svakog dana morala čitati na službi božjoj; 3. priča iz života svetaca, životopis svetica; izmišljena priča, bajka, gatka, basnoslovna priča; 4. natpis na vencu metalnog novca ili medalje; soljašnja ivica metalnog novca na kojoj, da bi se otežalo falzifikovanje, obično stoji kakva misao ili deviza; 5. tumač, objašnjenja znakova (na crtežu, u planu, geografskoj karti i sl.).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!




Izaberi kurs usavršavanja