Rečnik srpskih reči i izraza

legitimističan

legitimističan - značenje

  • Pristalica principa legitimiteta, po kome pravo na presto jedne vladalačke dinastije ne zavisi od volje narodne, te se kao i svako privatno pravo, ne može i ne sme krnjiti.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja