Rečnik srpskih reči i izraza

legografologija

legografologija - značenje

  • nauka o čitanju i pisanju.