Rečnik srpskih reči i izraza

leks

leks - značenje

  • [l. lex, legis] zakon, zakonski predlog, zakonska odredba, propis, pravilo; lege artis (l. lege artis) po zakonu umetnosti; leks abrogata (l.lex abrogata) zakon koji više ne važi, ukinut zakon; kontra leges (l. contra leges) protivno zakonima.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja