Rečnik srpskih reči i izraza

lema

lema - značenje

  • fil. pretpostavka, premisa , pravilo koje jedna nauka uzajmljuje od druge neke nauke u kojoj jeono već dokazano, napr. neko pravilo koje fizika uzima od matematike; lozinka, geslo, deviza; naslov članka koji sadrži objašnjenje onoga o emu seu članku govore.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja