Rečnik srpskih reči i izraza

leonidi

leonidi - značenje

  • astr. roj meteora koji se javlja svake godine u prvoj polovini novembra kao da polazi iz sazvežđa Lava.