Rečnik srpskih reči i izraza

letera

letera - značenje

  • pismo; letera di kambio (tal. lettera di cambio) trg. menično pismo, menica.