Rečnik srpskih reči i izraza

levantina

levantina - značenje

  • trgovački. svilena ili polusvilena tkanina sa krstićima za ženske haljine, poreklom sa Levanta.