Rečnik srpskih reči i izraza

leveridž

leveridž - značenje

  • Pojam leveridž označava koeficijent (odnos) između zaduženosti preduzeća i njegovog akcijskog kapitala - koeficijent duga i aktive. Ako preduzeće ostvaruje veči profit plasmanom uzajmljenih sredstava u svoje poslovanje od plaćanja kamata na njih, onda će akcionarima biti isplaćena veća dobit nego da su uzajmljena sredstva ostala neiskorišćena. To znači da ako je kamata na sopstvena sredstva viša od kamate na uzajmljena sredstva onda je leveridž pozitivan.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja