Rečnik srpskih reči i izraza

levigacija

levigacija - značenje

  • glačanje; firm. pretvaranje čvrstih tela u prah rastrljavanjem.