Rečnik srpskih reči i izraza

lezbijski

lezbijski - značenje

  • koji pripada ostrvu Lezbosu, koji potiče sa ostrva Lezbosa, u Egejskom Moru; lezbijska ljubav neprirodno zadovoljavanje spolnog nagona između dveju žena, po lezbijskoj pesnikinji Safi *(tribadija).