Rečnik srpskih reči i izraza

li

li - značenje

  • [eng. 1. lea] engleska mera za konac=1, 11/2 ili 2 jarda.
  • [eng. lee side] 2. mor. strana zaklon od vetra, tj. strana koja je u zavetrini, zavetrina.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja