Rečnik srpskih reči i izraza

libela

libela - značenje

  • 1. zan. ravnjača, ravnomer, vodena vaga u kojoj se, iznad tečnosti (etra), u jednoj blago savijenoj cevi nalazi mehur vazduha (služi za iznalaženje vodoravnog položaja); *vaservaga; 2. zool. vilenski konjic, insekat lepe boje sa četiri mrežasta krilca.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja