Rečnik srpskih reči i izraza

liberalizirati

liberalizirati - značenje

  • praviti što ili koga slobodumnim, staviti na slobodoumne osnove; pokazivati se (ili: ponašati se) kao slobodouman i napredan čovek.