Rečnik srpskih reči i izraza

likvidan

likvidan - značenje

  • trgovački: jasan, čist, pravilan, izvestan, pouzdan; likvidna sredstva u trg. bilansu: ona aktiva koja se brzo i bez većih napora i teškoća može upotrebiti kao sredstvo plaćanja, ili pretvoriti u sredstvo za plaćanje, napr. gotov novac, potraživanje kod banke, dobre menice, sigurna potraživanja i dr.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja