Rečnik srpskih reči i izraza

limatura

limatura - značenje

  • opiljci, ostrušci, strugotina od turpijanja.